Cookies

1. Provozovatelem webu je Tamás Vigh, který je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „Správce“). Živnostenský list vydal Živnostenský úřad města Brna, Malinovského nám. 3, 602 00 Brno.

2. Správce užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.tamasvigh.cz. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

3. Na webových stránkách www.tamasvigh.cz shromažďujeme následující soubory cookies:

TypNázevÚčelExpirace
Cookies první stranyStripeZabezpečení webu.360 dní
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsZískání statistických informací v agregované podobě (návštěvnost, pohlaví, věk).Dle nastavení prohlížeče

4. Správce užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem přizpůsobení zobrazení webových stránek www.tamasvigh.cz, měření návštěvnosti webu a cílení reklamy. Cookies nezbytné pro funkci stránek, kdy ukládáme například informace o vašem jazyku a v tom vám ukazujeme obsah webu, spouštíme vždy na základě oprávněného zájmu společnosti. Je pro nás technicky nepřiměřeně náročné vám umožnit vybrat si, které z těchto cookies chcete pouštět. Nechcete-li, abychom je pouštěli, můžete to zakázat ve svém prohlížeči. Chcete-li nám zabránit ve využívání webové analytiky, můžete tak učinit instalací rozšíření Google Analytics Opt-out, které je dostupné pro každý internetový prohlížeč. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

5. Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Provozovatel webu, Tamás Vigh, se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČO: 04263537, DIČ: CZ683706717, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro retargeting.“

6. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

7. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing , v případě Seznamu v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/ a v případě Facebook v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/about/privacy.

8. K vyšší ochraně soukromí návštěvníka webových stránek www.tamasvigh.cz využívá správce webu v rámci služeb Google Analytics anonymizaci IP adresy uživatele.

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Stejně tak nás můžete kontaktovat na emailové adrese tamasvigh.florista@gmail.com. Pokusíme se vám maximálně vyhovět.

Zásady ochrany osobních údajů

Toto je výňatek z dokumentu “Obchodní podmínky”

Aktuální verzi celého dokumentu naleznete na této adrese.

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována dle platné legislativy, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně adresa pro doručení, pokud se liší od adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Neuvede-li kupující jinou možnost, souhlasí také se zpracováním osobních údajů prodávajícím a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené na webových stránkách obchodu uvádět správně a pravdivě, prodávající nenese náklady spojené s uvedením chybných osobních údajů (zejména jména a adresy) kupujícím.

10.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Daňové doklady však mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

10.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to až do doby vyjádření písemného nesouhlasu kupujícího s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat na e-mailové adrese tamasvigh.florista@gmail.com či dopisem zaslaným na adresu místa provozovny prodávajícího.

10.8 Kupující vstupem na webovou stránku obchodu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

10.9 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.